رایان پکیج

جزئیات مقاله

تنظیمات فصلی پکیج

تنظیمات فصلی پکیج


پکیج ها در تنظیم تغییر فصل به دو گروه تقسیم می شوند

1) پکیج های که کلید تغییر فصل را روی صفحه نمایشگر و یا کلید گردون مستقل دارند.

مانند:

پکیج بوتان ، تاچی ، مکس الیت ،ایساتیس ،ایران رادیاتور و ....

        با تغییر وضعیت از زمستان به تابستان جریان ارسال آب گرم به رادیاتورها قطع  و بطور کامل رادیاتورها از مدار گرمایشی خارج میشوند. و با با شروع فصل سرما با قرار دادن وضعیت زمستانه ـ رادیاتورها وارد مدار شده و منزل شما را گرم می کنند.

نکته:

       هرگز مسیر جریان آب گرم به رادیاتورها را مسدود نکنید، از قسمت شیرهای زیر پکیج و یا شیرهای روی رادیاتور.مسدود شدن مسیر رادیاتورها باعث مسدود شدن جریان آب گرم از پمپ آب پکیج به رادیاتور می شود و این باعث خرابی زودهنگام پمپ و رسوب گرفتگی مبدل می گردد و شیر بای پس در دستگاه را نیز خراب میکند.

نتیجه:
   در فصل گرم ، گرم نشدن رادیاتورها را فقط از طریق خود پکیج انجام دهید و اگر با مشکلی مواجه شدید حتما نسبت به رفع نقص فنی از کارشناس کمک بخواهید
.

2) پکیج های که کلید گردون و یا کلید تغییر وضعیت زمستان به تابستان را ندارند.
مانند :
آریستون ، یکسری از مدلهای پکیج بوتان ، ایران رادیاتور و ....

در این مدل از پکیج ها جهت از مدار خارج کردن رادیاتورها فقط کافیست ولوم تنظیم دما رادیاتورها روی حداقل دما یعنی صفر قرار گیرد . در این حالت چون دمای محیط منزل از دمای تنظیم شده روی پکیج بالاتر میباشد.این امر باعث میشود که پکیج در مسیر رادیاتورها آب گرم ارسال نکند و رادیاتورها بحالت سرد قرار گیرند.

نکته :

هرگز مسیر جریان آب گرم به رادیاتورها را مسدود نکنید، از قسمت شیرهای زیر پکیج و یا شیرهای روی رادیاتور.

مسدود شدن مسیر رادیاتورها باعث مسدود شدن جریان آب گرم از پمپ آب پکیج به رادیاتور می شود و این باعث خرابی زودهنگام پمپ و رسوب گرفتگی مبدل می گردد و شیر بای پس در دستگاه را نیز خراب میکند.

نتیجه:

در فصل گرم ، گرم نشدن رادیاتورها را فقط از طریق خود پکیج انجام دهید و اگر با مشکلی مواجه شدید حتما نسبت به رفع نقص فنی از کارشناس کمک بخواهید.

نکات مهم در تنظیم صحیح پکیج در تغییر فصل